LZO Law - לביא - זיו אור - משרד עורכי דין
 
  צור קשר קישורים שאלות ותשובות פסקי דין והחלטות טיפים מאמרים תחומי עיסוק צוות המשרד אודות המשרד דף הבית  
  לביא - זיו אור - משרד עורכי דין  
 
  מאמרים

קטינים ובית משפט לנוער:
כיום ומזה שנים מספר, עדים אנו לתופעה חמורה הפשה בחברתנו, היא מעורבותם הפלילית של קטינים בעבירות שונות. השלכותיה של מעורבות זו מוצאת ביטויה לא אחת בקיומו של הליך משפטי פלילי כנגד מבצע העבירה. חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, קובע כי ככלל בית המשפט הנוגע לעניין עבירות של קטינים (מי שביום הגשת כתב האישום טרם מלאו לו 18 שנים) הינו בית המשפט לנוער (שלום או מחוזי - תלוי חומרת העבירה) וזאת למעט חריגים.

קביעת החוק כי בתי משפט מסוימים יוקצו וישמשו כבתי משפט לנוער, משקפת הראייה החברתית כי בכל הנוגע לנוער, שיקולי המערכת המשפטית על כל רבדי ההליך הינם שונים מאלו הנוגעים לבגירים. כך למשל, לא מכבר הוכנס תיקון חדש לחוק (תיקון 14), אשר שנה את היקף זכויותיו של הנאשם הקטין מאלו שקדמו לתיקון: קטין אשר טרם מלאו לו 14 שנים, לא ייעצר עד תום ההליכים כנגדו; מעצרו של קטין בחלופת מעצר (בית ולאו בית מעצר) תבחן כל שלושה חודשים; הוריו של קטין זכאים להיות נוכחים עמו בחקירה ואף להשמיע עמדתם בדיון בבית משפט לנוער בעניין החלטות מסוימות; קטין ישהה במעצר טרם הגשת כתב אישום עד 20 יום (בשונה מבגירים) ועוד.

הגישה הנוהגת כלפי נוער, משקפת נקודת המוצא, כי כלפי אלו שהוחלט כי ביצעו העבירה (להבדיל מבגירים המורשעים), יש ליתן משקל בכורה לאינטרס השיקום והדרך הטיפולית, ורק לאחר מכן לאינטרסים אחרים דוגמת גמול והרתעה. משכך, ובשונה מבתי המשפט ל"בגירים", בית משפט לנוער רשאי לזכות הקטין או לקבוע כי בצע את העבירה אך זאת מבלי להרשיעו. על מנת לעשות כן – להרשיע הקטין, מחויב בית המשפט להורות ולקבל לידיו תסקיר קצין המבחן עובר להרשעה.
משקבע בית המשפט לנוער כי הקטין בצע העבירה וקבל לידיו תסקיר קצין המבחן רשאי הוא לעשות אחד מאלה:

א. להרשיע את הקטין ולגזור את דינו.

ויודגש, כי קטין אשר בשעת גזירת הדין טרם מלאו לו 14 שנה, לא יוטל עליו עונש מאסר.

ב. לא להרשיע הקטין, אך בד בבד לצוות על אחד או יותר מאמצעי הטיפול המצויים בחוק הנוער

(מסירת הקטין להשגחת אדם ראוי; שהייה במעון נעול/יומי; תשלום קנס או פיצויי; העמדה בפיקוח קצין מבחן וכיוצ"ב).

ג. לא להרשיע הקטין ולפטור אותו מכל תגובה עונשית.


על הקטינים הנאשמים ועל הוריהם לדעת, כי ככלל ומשמבקשת מערכת המשפט למצות כל אפיק טיפולי אפשרי, טרם יורה בית המשפט על שליחת הקטין אחר סורג ובריח (במקרים חמורים) או מעון נעול, משפטו של קטין מתארך זמן רב יותר מן הממוצע. כך, בין דיון לדיון, נדרשת מעורבותו של קצין מבחן אשר נפגש עם הקטין והוריו, מגבש חוות דעת והמלצות, הנוגעות לדרכי טיפול ושיקום. משרד עורכי הדין לביא זיו אור, רואים בייצוג קטינים כבעלת אחריות כבדה ושליחות מיוחדת, בהיותה מאופיינת בטיפול הדוק יותר ומשולב עם גורמים טיפוליים שונים, אשר מטרה אחת לה, היא שיקום הקטין וחזרתו כאזרח בריא ופורה לחברה (בפני קטין בעל עבר פלילי, עלולה להיסגר הדלת בדבר גיוס לשרות הצבא, למשל). כך, במסגרת עבודתו, הביא עו"ד רועי לביא לסגירתם של תיקי נוער רבים (אף לאחר שהוגש בהם כתבי אישום), זאת בשילוב ובשלהוב נכון ויעיל של הגורמים המטפלים, לרבות גופי התביעה ובית המשפט, והכל למען שיקומו של הקטין.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

למאמרים נוספים
  ועדת שחרורים
  מחיקת מרשם פלילי
  הסדרי טיעון
  הליכי שימוע: בקשה להימנע מהגשת כתב אישום:
  עיכוב הליכים
  קטינים ובית משפט לנוער
  הליכי הסגרה
  סגירת תיק פלילי
  מאסר חלף קנס
  מעצר ימים
  הצהרת תובע
  עיכוב ביצוע (של עונש מאסר)
  תביעת נזיקין ופיצויים בגין מעצר שווא
  החזרת חפץ תפוס מהמשטרה
  יציאת אסיר לחופשה

 
     
     
 
  הליכי חקירה
  חקירה פלילית במשטרה
  ייעוץ משפטי לנחקר
  מעצר ימים
  הארכת מעצר
  מעצר ראשוני
  מעצר עד תום ההליכים
  הליכי שימוע
  בקשה להימנע מהגשת כתב אישום
  מחיקת מרשם פלילי
  ביטול רישום משטרתי
  מחיקת רישום פלילי
  סגירת תיק פלילי
  עיכוב הליכים פליליים
בקשות חנינה
הסדרי טיעון בהליך הפלילי
מחיקת כתב אישום
ייצוג בפני ועדות שחרורים
ועדת שליש
שחרור מוקדם
ייצוג בעתירות אסירים ועצירים
בקשות התייחדות
יציאה לחופשה ממאסר
קטינים ובית משפט לנוער
ייצוג בפני בית הדין הצבאי
ייצוג בבית דין לתעבורה
עבירות תעבורה
הליכי הסגרה
ייצוג נפגעי עבירה
ייצוג בבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת
עררים על התליות רשיונות לנשק
שלילת רשיון נשיאת נשק
תביעות נזיקיות וכספיות
   (מעצר שווא; הפרת חוזה)
 
   
 
קטינים ובתי משפט לנוער   מחיקת מרשם פלילי   סגירת תיק פלילי
כיום ומזה שנים מספר, עדים אנו לתופעה חמורה הפשה בחברתנו, היא מעורבותם הפלילית של קטינים בעבירות שונות. השלכותיה של מעורבות זו מוצאת ביטויה לא אחת בקיומו של הליך משפטי פלילי כנגד מבצע העבירה...   על פי חוק מנהלת משטרת ישראל מאגר מידע שעניינו תיעוד ורישום כל התיקים אשר נפתחו כנגד אדם, הן תיקים פתוחים המכונים גם מב"דים = ממתין לבירור דין (בין אם בתחנת המשטרה ובין אם בבית המשפט), הן תיקים סגורים...   דרך המלך לניהולו של תיק פלילי, הינה בפתיחתו במשטרה, העברת החומר לגוף המתאים (תביעה או פרקליטות) וגיבוש עמדת הרשות – סגירת התיק (בגין עילת "היעדר אשמה"; "חוסר ראיות"; "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין") או הגשת כתב אישום...
   
 

 

עיצוב ובניית אתר - סטודיו לילוש דיזיין